Misiune-Viziune

Misiunea Liceului Teoretic Tabani

       Misiunea pe care  a stabilit-o Liceul Teoretic Tabani, în conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova a fost promovarea unui învățământ deschis și flexibil, capabil:

  1. Să asigure accesul la nivelurile și formele de învățământ, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și profesional, în contextul social actual.
  2. Să dezvolte interesul pentru educație și emancipare permanentă, printr-un învățământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unui profesiuni, ci și pe disponibilitatea continuă pentru cunoaștere și acțiune.

 

Viziunea Liceului Teoretic Tabani

       Liceul Teoretic Tabani este determinat de imperativul ridicării la standardele de calitate, formării unui învățământ modern și asigurării unor resurse umane înalt competitive. Ne dorim formarea unor generații de tineri activi și creativi, cu gândire flexibilă,cu abilități de comunicare și cu competențe lingvistice, digitale, tehnologice, care să contribuie la stimularea procesului de învățare activă pe tot parcursul vieții.

Ținte strategice

T1 Realizarea cadrului adecvat pentru o educație de calitate;

T2 Dezvoltarea bazei materiale corespunzătoare rigorilor timpului;

T3 Scoaterea școlii din izolarea locală și integrarea ei într-un sistem de valori mai larg pe cât este posibil de recunoaștere națională ca expresie a creșterii responsabilității față de beneficiarii educației;

T4 Așezarea actului managerial pe nevoile de perspectivă ale liceului și comunității;

T5 Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe elev.

Opțiuni strategice

Sistemul de educație în satul Tabani către 2022 va fi accesibil tuturor cetățenilor, va oferi educație de calitate,relevată  pentru societate.

Opțiunea strategică cuprinde următoarele componente ale sistemului de învățământ:

  • Beneficiari ai sistemului educațional care demonstrează competențe necesare pentru creștere și dezvoltare personală, socială și profesională pe parcursul întregii vieți
  • Proces educațional axat pe necesitățile educaționale ale celor ce învață și un curriculum relevant, racordat la cererea pieții muncii;
  • Sistem de evaluare echitabil, axat pe măsurarea competențelor relevante pentru viața individului și pentru piața muncii,
  • Cadre didactice recompensate în funcție de performanță, capabile să proiecteze activități de învățare axate pe necesitățile individuale ale beneficiarilor,
  • Infrastructură și mediu educațional prietenos celui ce învață;
  • Un cadru instituțional modern, flexibil și funcțional care contribuie la asigurarea calității educației;
  • Parteneriate academice și sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen lung